Blues Factory as
Fagopplæring og jobb  

Blues Factory AS
På sikt er målsettingen at Blues Factory AS skal bli en institusjon som omdanner fanger, tidligere straffedømte og såkalt «drop-out ungdom» til kulturarbeidere i vid forstand, primært som et resultat av opplæringsvirksomhet, men også i form av konkrete jobbtilbud i Blues Factory AS. Kjernevirksomheten er «bluesmestring» gjennom musikkopplæring på våre kurs, men på sikt er målsettingen at dette også skal omfatte andre former for kulturell virksomhet. Som en del av Blues Factorys virksomhet, vil vi åpne for praksisplasser og ordinære ansettelsesforhold knyttet til ulike sider ved Blues Factorys virksomhet.


Uenig om soningsforholdene

Peersgaard AS
Samarbeidet med foredlingsbedriften Persgaard AS er foreløpig basert på at Blues Factory AS, som godkjent tiltaksarrangør hos NAV Sandefjord, kan bistå med veiledning og praktisk hjelp til praksisplasskanditater formidlet til Persgaard AS. I noen tilfeller vil Folkeuniversitetet Sør Øst stå som faglig ansvarlig tilrettelegger for Blues Factorys rolle som godkjent tiltaksarrangør. I tillegg kan Blues Factory AS formidle løslatte fra fengsel som deltar på våre Trinn III kurs og andre som ønsker å arbeide med matproduksjon til Persgaard AS.

Veidekke Entreprenør AS (Skole på byggeplass)
Blues Factory AS er nå i dialog med Veidekke Entreprenør om konkretisering av mulig samarbeidsmodell.


Skole på byggeplass - Alf Christian Sørum

Skole på byggeplass
Skole på byggeplass ble introdusert første gang i 1997 og har siden oppstart utdannet rundt 100 fagarbeidere til bygg- og anleggsbransjen. Utgangspunkteter er og har vært Veidekke og næringens utfordringer med å rekruttere nok fagarbeidere, spesielt til betongfaget, samtidig som Veidekke har ønsket å bidra for å minske frafallet i yrkesfaglig opplæring. Opplæringen var opprinnelig basert på et samarbeid mellom Veidekke, NAV og utdanningsetaten hvor elevene i løpet av et 40 ukers kurs, fikk en utdanning tilsvarende VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 Byggteknikk, for så å bli lærlinger hos Veidekke eller andre entreprenørbedrifter tilsluttet EBA. Målgruppen var i hovedsak unge langtidsledige, unge voksne som hadde behov for en ny start i livet og personer med innvandrerbakgrunn.

På grunn av uenighet mellom NAV og Utdanningsetaten om ansvarsforhold måtte opplæringsmodellen ta en pause i sin opprinnelige form, men ble startet opp igjen høsten 2012 etter at Akershus fylkeskommune og Oslo kommune bevilget penger til oppstart av Skole på byggeplass på Veidekkes byggeprosjekt Eventyrtunet i Lørenskog og på byggeprosjektet Marienfryd i Oslo, i samarbeid med henholdsvis Jessheim og Bjørnholt videregående skole. Klassen i Oslo er et toårig prosjekt (Vg1 og Vg2) hvor målgruppen er ungdom i alderen 16 til 21 som har droppet ut av skolen, eller ikke har begynt på videregående opplæring. I Akershus er det satt i gang et 40 ukers kurs, hvor målgruppen er ungdom mellom 18 og 23 som ikke har fullført tidligere byggfagutdanning.

   
© Blues Factory AS Besøksadressse: Prinsensgate 16, 3211 Sandefjord - Tlf: 915 44 972 - E-post: bjorn@bluesfactory.no Webdesign AWdata